Pogoji nagradne igre

I. Kratek opis aktualne nagradne igre

1. Ime: Nagradna igra Velikanski mehurčki Dr. Zigs

2. Lokacija na socialnih omrežjih: Instagram račun Malih nog naokrog

3. Trajanje:

Nagradna igra poteka od 2. do 9. aprila 2020 (do polnoči po srednjeevropskem času). Zmagovalec bo naključno izbran in razglašen 10. aprila na Instagram računu Malih nog naokrog v komentarju pod objavo nagradne igre.

4. Pogoji sodelovanja

Slediti navodilom na ustrezni Instagram objavi, ki so: biti sledilec Instagram računa Malih nog naokrog v času žrebanja, odgovoriti na vprašanje v ustrezni objavi.

 5.Nagrada:

Zmagovalec bo izbran naključno, prejel pa bo izdelek Moj prvi set za mehurčke Dr. Zigs (številka artikla: MFGK). Stroške dostave krije sponzor.

II. Splošni pogoji nagradne igre

1. Organizatorji:

Nagradno igro organizira in sponzorira naslednji ponudnik storitev (v nadaljevanju tudi “Sponzor”):

Malih nog naokrog / Spletna trgovina, Mitja Kastelic s.p.
Naslov: Črniče 79E, 5262 Črniče
E-pošta: info@malihnog.com
Matična številka: 8329800000

v sodelovanju s partnerjem (v nadaljevanju tudi “Partner”):

Nagradna igra poteka med zgoraj omenjenim časom trajanja (I / 3.), in v ustrezni objavi na Instagramu. Vsak udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, brezpogojno sprejema in se strinja, da bo spoštoval in upošteval te pogoje, splošne pogoje poslovanja in pravila zasebnosti sponzorja; ter tudi odločitve sponzorja, ki so dokončne in zavezujoče v vseh pogledih. Sponzor je odgovoren za zbiranje, oddajo ali obdelavo vpisov in za celotno administracijo nagradne igre. Udeleženci se morajo z vsemi vprašanji, komentarji ali težavami v povezavi z nagradno igro obrniti izključno na sponzorja.

2. Upravičenost

V nagradni igri lahko sodelujejo vse osebe starejše od 18 let, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji, na Hrvaškem ali na Madžarskem. Sponzor in družinski člani sponzorja, ter osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu s sponzorjem, niso upravičene do sodelovanja v nagradni igri ali do prejema nagrade.

3. Izbira zmagovalca

Zmagovalec nagradne igre bo med vsemi upravičenimi prijavami, prejetimi v obdobju promocije, izbran prek naključnega in dokumentiranega žreba. Naključni žreb bo izvedel sponzor ali njegov pooblaščeni zastopnik, katerega odločitve so dokončne. Možnosti za zmago so odvisne od števila prejetih prijav.

Zmagovalec bo najprej obveščen z neposrednim sporočilom preko Instagrama, kjer bo zaprošen za kontaktne podatke (e-pošto), poleg tega pa bo označen s svojim Instagram profilom v objavi o zmagovalcu. Potencialni zmagovalec mora sprejeti nagrado tako, da v 48 urah po obvestilu odgovori na elektronsko sporočilo, ki mu ga je poslal sponzor, in zagotovi vse osebne podatke, ki so potrebni za dostavo nagrade (ime, veljaven slovenski, hrvaški ali madžarski naslov za dostavo, telefonska številka).

Vsako obvestilo zmagovalcu, na katerega v določenem roku ne prejmemo odgovora ali se vrne kot nedostavljivo, lahko povzroči odvzem nagrade. Od potencialnega nagrajenca se lahko zahteva tudi, da podpiše in vrne zapriseženo pisno izjavo o upravičenosti in razrešitvi odgovornosti. Zamenjava ali prenos nagrade ni dovoljena, razen v primeru dogovora s sponzorjem.

4. Nagrada

Nagrade ni mogoče prenesti, unovčiti za gotovino ali zamenjati. Sponzor si pridržuje pravico, da po svoji izključni in absolutni presoji dodeli nadomestno nagrado enake ali večje vrednosti, če nagrada, opisana v teh pogojih, ni na voljo ali ne more biti dodeljena, v celoti ali delno, iz kakršnega koli nepredvidenega razloga. Ocena vrednosti nagrade predstavlja sponzorjevo dobro voljo. Ta odločitev je dokončna in zavezujoča ter zoper njo ni mogoče vložiti pritožbe. Če je dejanska vrednost nagrade manjša od navedene vrednosti nagrade, razlika ne bo dodeljena v gotovini. Sponzor ne zastopa in ne jamči glede videza, varnosti ali učinkovitosti dodeljene nagrade. Lahko se uporabljajo pogoji in omejitve. Sponzor ne bo nadomestil izgubljenih ali ukradenih nagrad. Nagrada bo podeljena in / ali oddana le na naslove v Sloveniji. Neupoštevanje uradnih pravil povzroči izgubo nagrade.

5. Sodelovanje na internetu

V nagradni igri na spletu lahko sodelujete tako, da sledite navodilom v objavi na Instagramu (povzeta tudi pod I / 4). Avtomatizirani ali robotizirani vpisi, ki jih pošljejo posamezniki ali organizacije, bodo diskvalificirani. Objavo na internetu mora opraviti udeleženec. Vsak poskus udeleženca, da pridobi večje število vnosov, kot je navedeno število objav, z uporabo več / različnih e-poštnih naslovov, identitet, registracij, prijav ali kakršnih koli drugih metod, vključno z, vendar ne omejeno na, komercialno prijavo / prijavnino na naročnino in / ali vnos storitev , bo pomenil razveljavitev vnosov udeleženca in ta udeleženec je lahko diskvalificiran. Končna upravičenost do podelitve nagrad je predmet preverjanja upravičenosti, kot je navedeno spodaj. Sodelujejo lahko le vpisi objavljeni do konca obdobja promocije. Čas sponzorjeve baze podatkov bo uradni čas za to nagradno igro.

6. Zasebnost

Vsi udeleženci soglašajo, da so v primeru, če so izbrani za zmagovalca, lahko nekateri njihovi osebni podatki razkriti tretjim osebam, vsaj tako, kot to zahteva zakon, vključno z objavo podatkov brez omejitev na seznamu zmagovalcev. Vse osebne podatke, ki so predloženi v sklopu nagradne igre, lahko sponzor in partner delita med seboj, in vsaka organizacija bo te informacije uporabljala v skladu s svojimi neodvisnimi spletnimi politikami o zasebnosti. Naša politika zasebnosti je na voljo na tej povezavi.

7. Omejitev odgovornosti

Sponzor ni odgovoren za napačne ali netočne informacije, ki jih povzročijo uporabniki spletnega mesta ali katera koli oprema ali program, povezan ali uporabljen v nagradnih igrah, ali katera koli tehnična ali človeška napaka, do katere lahko pride pri obdelavi vpisov pri nagradni igri. Sponzor ne prevzema nobene odgovornosti za napačno ali izgubljeno pošto ali za kakršno koli napako, opustitev, prekinitev, brisanje, okvaro, zamudo pri delovanju ali prenosu, prekinitev komunikacijske linije, krajo, uničenje ali nepooblaščen dostop do, ali spremembo vnosov. Sponzor ni odgovoren za kakršne koli težave ali tehnične okvare katerega koli telefonskega omrežja ali linij, računalniških spletnih sistemov, strežnikov ali ponudnikov, računalniške opreme, programske opreme, okvare e-pošte ali tehničnih težav ali zastojev na internetu ali na katerem koli spletnem mestu. Sponzor ne prevzema odgovornosti tudi za poškodbe računalnika udeleženca ali poškodbe računalnika katere koli druge osebe, ki morebiti nastanejo v povezavi s prenašanjem gradiva v sklopu nagradne igre. Če zaradi kakršnega koli razloga izvedba nagradne igre ni mogoča, kot je bilo načrtovano, vključno z okužbo z računalniškimi virusi, napačnimi posegi, nepooblaščenimi intervencijami, goljufijami, tehničnimi napakami ali drugimi razlogi, na katere sponzor ne more vplivati, in ki poškoduje ali vpliva na upravljanje, poštenost, celovitost ali pravilno izvajanje nagradne igre, si sponzor pridržuje pravico, da po lastni presoji prekliče, prekine, spremeni ali prekine nagradno igro. V takem primeru lahko sponzor po lastni presoji izvede naključen žreb med vsemi upravičenimi objavami sodelujočih, prejetimi pred ali po takem preklicu, začasnem preklicu ali spremembi.

V primeru spora v zvezi s tem, kdo se je registriral na spletu za sodelovanje v nagradni igri, se bo za registriranega uporabnika štel pooblaščeni imetnik računa, ki je opredeljen kot fizična oseba, ki ji je internetni ponudnik, ponudnik spletnih storitev ali druga organizacija (npr. podjetje, izobraževalna ustanova itd.), ki je odgovorna za dodeljevanje e-poštnih naslovov za domeno, dodelil elektronski naslov. Od potencialnega zmagovalca se lahko zahteva, da sponzorju predloži dokazilo, da je morebitni zmagovalec pooblaščeni imetnik e-poštnega naslova. Če spora ni mogoče rešiti z zadovoljstvom sponzorja, se šteje, da vpis ni upravičen.

8. Izjava o omejitvi odgovornosti – Facebook in Instagram

Nagradna igra ni na noben način sponzorirana, podprta, upravljana ali povezana z Instagramom.